Cofrestrwch eich diddordeb

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cael cartref newydd ar dir oddi ar Ffordd Holt, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi. Cofrestrwch eich diddordeb isod a bydd Bloor Homes yn rhoi'r diweddaraf i chi wrth i'r cynlluniau ddatblygu.

 

Drwy gyflwyno eich manylion, rydych chi'n cytuno i Bloor Homes a Lexington Communications gysylltu â chi mewn perthynas â chais cynllunio Bloor Homes ar gyfer Wrecsam. Gallwch optio allan unrhyw bryd. Mae ein Polisi Preifatrwydd ar gael yma er gwybodaeth.