CLICIWCH YMA er mwyn cofrestru eich diddordeb mewn cartref newydd ar dir i’r de o Ffordd Holt, Wrecsam     CLICK for English

Tir i’r De o Ffordd Holt, Wrecsam

Diolch i chi am ymweld â’n gwefan i ddysgu mwy am gartrefi newydd yn Wrecsam.

Adeiladu Cartrefi Newydd, Gwella ein Cymuned


Mae Barratt Homes a Bloor Homes North West wrth eu boddau yn dod â chynlluniau gerbron ar gyfer hyd at 600 o gartrefi newydd ar dir i’r de o Ffordd Holt yn Wrecsam. Credwn fod ein cynlluniau yn cynnig cyfle cyffrous i ddarparu cartrefi newydd sydd eu hangen yn fawr a darparu ar gyfer ein cymuned sy’n datblygu. Mae Wrecsam yn fwy na lle, mae’n hunaniaeth. Mae gan Wrecsam hanes cyfoethog ac mae’n le hyfryd i’w alw yn gartref.

Mae pawb yn cydnabod pwysau’r farchnad dai. P’un a ydych chi’n brynwr am y tro cyntaf, yn deulu sy’n tyfu neu’n ystyried cael tŷ llai, gall ymddangos bod y dewisiadau yn gyfyngedig. Rydym ni angen adeiladu cartrefi newydd, ond mae’n rhaid i’r rhain fod y cartrefi iawn, wedi’u hadeiladu yn y lle iawn ar gyfer y gymuned.

Mae Cynllun Datblygu Lleol yr Awdurdod sydd ar fin ymddangos yn nodi’r angen i adeiladu o leiaf 8,525 o gartrefi newydd yn yr ardal yn ystod y ddegawd nesaf. Mae’r tir i’r de o Ffordd Holt wedi cael ei nodi fel un addas gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ar gyfer datblygu cartrefi newydd sydd eu hangen yn fawr yn yr ardal.

Gall y tir a nodwyd, sy’n ffurfio rhan o ddyraniad ehangach Ffordd Cefn, ddarparu hyd at 1,680 o gartrefi. Fodd bynnag, mae Barratt Homes a Bloor Homes North West yn dod â chynlluniau gerbron am hyd at 600 o gartrefi ar y tir yr ydym yn ei reoli, a leolir i’r gogledd o’r dyraniad. Mae ein cynlluniau yn anelu at gwrdd ag angen lleol drwy adeiladu hyd at 600 o gartrefi newydd mewn amrywiaeth o feintiau ac arddulliau, gan gynnwys cartrefi fforddiadwy.

Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth ynglŷn â’r datblygwyr yn: www.barratthomes.co.uk and www.bloorhomes.comThe site - aerial view

Y safle – golygfa o’r awyr, cliciwch i’w wneud yn fwy