CLICIWCH YMA er mwyn cofrestru eich diddordeb mewn cartref newydd ar dir i’r de o Ffordd Holt, Wrecsam     CLICK for English

Cysylltwch â ni

Diolch am gymryd yr amser i ymweld â’r wefan hon. Rydym yn gobeithio eich bod chi wedi gweld y wybodaeth yn ddefnyddiol.

Os hoffech chi gysylltu ag aelod o’r tîm datblygu, gallwch chi wneud hynny drwy:

  • Gysylltu â ni:
    ar y llinell wybodaeth gymunedol ar 0844 556 3002 (Dydd Llun i Ddydd Gwener, 9.00am i 5.30pm)


  • Ysgrifennu atom at:
    at New Homes for Wrexham c/o Lexington Communications, Third Floor, Queens House, Queen Street, M2 5HT.

 

High quality homes

High quality homes